Rejestracja

 Opłaty konferencyjne: 

Do 31 maja - 200 PLN

Od 1 czerwca - 250 PLN

Opłata na miejscu - 250 PLN

Uprzejmie prosimy o wpłatę opłaty konferencyjnej na konto:
51 1050 1445 1000 0091 0311 6902
S'ART Production
pl. Na Groblach, nr 6, lok. 6
31-101 Kraków

Faktura może zostać wysłana mailem, może też być odebrana osobiści na miejscu konferencji (proszę w formularzu wybrać sposób dostarczenia)

UWAGA : Za fakturę wysyłaną pocztą pobierana będzie opłata 8 zł.

 Dane uczestnika 
 Dane do faktury